Баумит

Идеи с бъдеще

Лайф цветови библиотеки

Данните на цветовата система Лайф могат да се добавят като библиотека към множество програми за архитектурно и цветово проектиране. Това позволява да се видят реалните цветове на фасадите още на фаза проект. Библиотеките са достъпни на сайта www.baumitlife.com в раздела инструменти за професионалисти.

булет Adobe ColorSwatch (Adobe Photoshop)
булет AutoCAD Color Book (AutoCAD)
булет ArchiCAD Life
булет ArchiCAD Mosaik
булет Corel Palette (Corel Draw)
булет Corel Palette (Corel Draw)
булет Corel Palette (Corel Draw)
булет Gimp Palette (Gimp)
булет Sketchup Palette (Google Sketchup)
булет Nemetschek Allplan
булет bmp - Zip Archiv
булет jpeg - Zip Archiv
булет CIE Lab, CIE XYZ, RGB und CMYK
булет Glitter pallet
булет Lasur pallet
булет Metallic pallet