Баумит

Идеи с бъдеще

Предложения с цветови решения

Фасадата е дрехата на Вашия дом. Външната премяна е първото нещо, което Вие и другите забелязват, затова цветовите съчетания, структурата и цялостната концепция на фасадата са от изключително значение. Нашите архитектурни експерти могат да Ви помогната да се ориентирате в многообразието от цветове и материали и да намерят най-правилното решение за Вашата фасада.

Предложения с цветови решения
Изготвяне на цветен проект за фасада

Изготвяне на цветен проект за фасада

булет Изпратете ни 4бр. снимки/чертежи на всяка фасада. За изготвяне на проекта е необходимо снимките да са в добра резолюция и да представят добре сградата - да е завършена конструкцията, да са сложени прозорците и да няма скеле.
булет Попълнете заявката-договор и ни я изпратете на имейл: office@baumit.bg.
булет Платете по банков път авансово стойността на услугата от 240 лв. с ДДС по издадената от нас проформа фактура.
булет Ние ще се свържем с Вас за уточнения по проекта и до една седмица ще имате готово цветово решение.
булет Ако поръчате материали за Вашата фасада, сумата за изготвяне на цветния проект, ще Ви бъде приспадната от стойността на материалите.

Заявка - договор

Изтеглете заявката - договор.

Попълнете полетата и ни я изпратете на имейл: office@baumit.bg