Баумит

Идеи с бъдеще

Баумит Термо

Баумит Термо Ви дава възможност да изберете подходящата за Вашата фасада Баумит топлоизолационна система, като съблюдавате изискванията за комфорт в помещението. С нея пресмятате дебелината на топлоизолационната плоча, количествата и опаковките на материалите и получавате стойността им по ценова листа.

Баумит Термо

Информиран съм, че имам следните права, като субект на лични данни: право на защита на съхраняваните и обработвани лични данни; информация за съхраняваните лични данни; корекция на съхраняваните лични данни при приложимост; право на възражение по обработването на личните данни; изискване за ограничаване на обработването на съхраняваните лични данни; преносимост на личните данни при осигуряване на защита по време на процеса на преносимост; право да бъдат изтрити съхранявани лични данни, при спазване на нормативни и договорни изисквания; право на възражение по процеси на обработка на личните данни; право на оттегляне на съгласието на съхраняване и обработване на лични данни, при отчитане на последствията от това.

Информиран съм, че предоставените от мен доброволно лични данни ще бъдат защитавани от администратора на лични данни „Баумит България“ ООД с всички предвидени мерки за защита.