Баумит

Идеи с бъдеще
Замазки

Замазки

Замазките на Баумит позволяват да произведете дълготрайни, стабилни и красиви подове. Те са заводски приготвени и подлежат на строг производствен контрол за постоянно качество. Със замазки с марка Баумит изпълнявате бързо, надеждно и икономично свързани или плаващи подове, с или без топлоизолационен слой. Замазките на Баумит съхнат и се втвърдяват равномерно, без вътрешни напрежения, което ги предпазва от образуването на пукнатини и съдейства за създаване на дълготрайни и стабилни подове.

вижте повече

Нивелиращи смеси

Баумит нивелиращи смеси осигуряват още по-голяма гладкост и равнинност под Вашата настилка. Те са подходящи както върху стари, така и върху нови основи, и за всички видове подови покрития. При тънко нанасяне, до 3 мм, покритията могат да се полагат след 24 часа. Нивелиращите смеси на Баумит съхнат равномерно, без вътрешни напрежения, което ги предпазва от образуването на пукнатини и съдейства за създаване на дълготрайни основи, преди полагане на крайните подови покрития.

вижте повече

Нивелиращи смеси
Решение без подово отопление

Решение без подово отопление

1. Баумит Грунд
2. Баумит Солидо Е160
3. Баумит Нивело Куатро
4. Подложка под паркет
5. Обкантваща лента

Решение с подово отопление

1. Баумит Грунд
2. Баумит Солидо Е225
3. Баумит Нивело Куатро
4. Подложка под паркет
5. Обкантваща лента
6. Подово отопление

Решение с подово отопление