Баумит

Идеи с бъдеще
Вътрешни дисперсни бои Дивина

Вътрешни дисперсни бои Дивина

Вътрешните дисперсни бои на Баумит Дивина се прилагат най-често за боядисване на стени и тавани. Te са с клас на изтриваемост в мокро състояние 3, съгласно EN 13300. Боята е устойчива на миене, не съдържа разтворители и няма мирис. Покритието е паропропускливо, т.е. водните пари лесно преминават през него.

Предимства и полагане

Много важно предимство на боите Баумит Дивина е тяхната покривна способност. За получаване на добро покритие без да прозира основата са достатъчни две нанасяния на боята. Разходът е ок. 0,125 кг/на едно нанасяне. Първата ръка се нанася разредена с 10% вода, а втората - неразредена. Технологичното време на изчакване между двете ръце е 4 часа. Основите, върху които се нанася боята са: вароциментови и циментови мазилки и др.минерални основи, гипсокартон, бетонови повърхнсти, други дисперсни бои. Баумит Дивина не са подходящи за нанасяне върху лакови и маслени покрития, PVC и синтетични материали, варови бои и покрития.

Предимства и полагане
Грунд Дивина Праймер

Грунд Дивина Праймер

Ако основата е силнопопиваща - например плочи от гипсокартон или гипсови мазилки, преди полагането на Баумит Дивина се препоръчва нанасяне на предварителен грунд Баумит Дивина Праймер. Разходът му е около 100 г/м2 и зависи от това колко е попиваща основата. След това е необходимо да се изчака 3 часа. Не трябва да се използват други грундове, защото могат да запечатат основата и да нарушат паропропускливостта на основата.

Боя Дивина Класик

Баумит Дивина класик се отличава с много добра покриваемост и се предлага само в бял цвят Life 0019. Оттенъкът й е коприненоматов. Доставя се в кофи от 25 кг (стига за ок. 130 м2) и 16 кг (стига за ок. 80 м2). При използването на “airless” системи за боядисване да се използва дюза с диаметър 0,026 – 0,031 за слой 0,66 – 0,79 mm, с налягане 160 – 180 бара.

Боя Дивина Класик
Боя Дивина Професионел

Боя Дивина Професионел

Баумит Дивина професионел се предлага в 380 цвята, от които можете да избирате за да постигнете изключителен интериор. А Баумит Дивина професионел в цвят Life 0019 е с отлична белота и покривна способност (клас 2). Дивина професионел е устойчива при миене и изтриваемост в мокро състояние (клас 3, съгл. ЕN 13300), без вътрешни напрежения. Боята е трайна и не съдържа разтворители. Тя се прилага вътрешно върху минерални основи и мазилки, други дисперсни бои, плочи от гипсокартон и релефни фазерни тапети. Добра за саниращи работи. Баумит Дивина Професионел се нанася с четка, валяк или чрез бояджийски уред еърлес (“airless”).

Баумит Шпакловки

Фино - шпакловките на Баумит за вътрешно приложение са с добра запълваща способност и пластичност. Те не свличат и съхнат без вътрешни съпротивления.

вижте повече

Баумит Шпакловки