Баумит

Идеи с бъдеще

ЗА ПРОДУКТА

Баумит Блясък

Баумит Блясък

(Baumit Glitter)

Готово за преработка прозрачно покритие с металически отблясъци. Полага се с шприц-техника. Разход: oк. 0,10 - 0,15 л/м².

Повече информация:

Кофа 14 л; Покриваемост: ок. 95 - 140 м²/кофа
Кофа 5 л; Покриваемост: oк. 33 - 50 м²/кофа
  • Кофа 14 л; Покриваемост: ок. 95 - 140 м²/кофа
  • Кофа 5 л; Покриваемост: oк. 33 - 50 м²/кофа

Предимства на продукта

  • Брокатен ефект при слънчева светлина

  • Декоративно и изключително

  • Дискретно и луксозно

Система


прочетете за системата


Системите на Баумит са изпитани и доказани в строителни обекти по целия свят.