Баумит

Идеи с бъдеще

Външни мазилки

Външните мазилки са важна част от строежа на външната стена. Тяхната основна цел е да съхраняват зидарията от външните атмосферни условия и да запазят строително-физичните качества на стените. Това се постига с комбинация от високата якост на варо-циментовите или чисто циментови  мазилки и подходящо крайно покритие с водоотблъскваща способност.

Баумит предлага за всяка основа оптималната външна мазилкова система, която се преработва лесно и Ви предлага баланс от икономическа изгода,  дълготрайност и технически предимства.

 Външни мазилки

Вътрешни мазилки

По принцип вътрешната мазилка се изпълнява преди външната и преди пода.
Ако външната мазилка или фасадната топлоизолация се изпълни преди вътрешната мазилка и преди пода, това може да доведе до повреди на вътрешната мазилка и шпакловка, вследствие на затрудненото съхнене. Вътрешните мазилки имат много разновидности: варо-циментови, варови, гипсови, гипсо-варови, глинени и много други.
Вътрешните мазилки на Баумит са разработени така, че да имат съществена роля за уюта в помещението. Основната функция на вътрешните мазилки е да регулират климата в помещенията, като поемат излишната влага от въздуха и след това я отдават. Освен това с вътрешните мазилки на Баумит се постигат различни по гладкост и структура повърхности, които позволяват създаването на съвременни, модерни архитектурни решения.  Било то гипсови или варо-циментови, мазилките на Баумит образуват едно цяло в система с подходящото фасадно решение. Те могат да се комбинират с пастообразни мазилки, интериорни бои, тапети, керамични покрития и  т.н.

 Вътрешни мазилки
Ръчни мазилки 

Ръчни мазилки 

През 60-те години на ХХ век започва въвеждането на заводски приготвените сухи смеси за мазилки. Тогава за първи път отделните компоненти на сместа като свързващи вещества, добавки и инертни материали вече не се смесват ръчно на строителната площадка, а се дозират точно в съответните съотношения и се пакетират в завода, след което пристигат на строителния обект. Към тях на строежа посредством гравитачен смесител се добавя само вода  до получаване на желаната работна консистениция. Постоянното повишаването на качеството на мазилките  по отношение на състава и обработваемостта  им води до увеличаване на ефективността на мазачите.
Баумит предлага богата програма от ръчни мазилки, фини мазилки и шпакловки, които са подходящи за оформяне на тавани и стени и получаване на перфектни повърхности при модерно и ново строителство.

Машинни мазилки

Също през 60-те години на ХХ век  се появяват и първите автоматизирани машини за мазилки. Те увеличават значително производителността, при което отпада ръчното смесване с вода на обекта. В машините за мазилки сухата смес се разбърква с вода и в последствие посредством шнекова помпа се транспортира  и се изпръсква с помощта на сгъстен въздух върху стената. Съвременните Баумит машинни мазилки имат следните предимства:

- Постоянен химически състав;
- Леснo полагане;
- Висока производителност;
- Добро сцепление с основата;
- Качество на  крайната повърхност;
- Полагат се с всички стандартни мазилкополагащи машини.

Машинни мазилки