Баумит

Идеи с бъдеще

Защо да изолираме?

Топлината е избягала, но не през комина. А тогава, откъде? Отговорът на този въпрос е лесен. Изгубили сте топлината през външните стени и прозорците на Вашия апартамент или къща. Решението е да топлоизолирате Вашия дом.

вижте повече

Защо да изолираме?
Видове изолация

Видове изолация

Функционалността на една сграда зависи до голяма степен от качеството на нейното топло- и шумоизолиране, както и от облика на нейната фасада. За това допринася доброто съчетаване на отделните части в единна система, както и професионалното проектиране и изпълнение. Какви видове топлоизолации съществуват като решения при изпълнението на нашите сгради?

вижте повече

Баумит = топлоизолиране

Топлоизолационната система на Баумит обгръща Вашия дом като предпазна обвивка. Външните стени са защитени от въздействията на атмосферните влияния. Баумит ИТИС свежда до минимум предизвиканите от температурните разлики напрежения и така предотвратява образуването на пукнатини.

вижте повече

Баумит = топлоизолиране
Топлоизолационни системи от Баумит

Топлоизолационни системи от Баумит

Интегрираните топлоизолационни системи (ИТИС) на Баумит са сертифицирани с европейски технически оценки (ЕТА) от нотифицирани органи. Подходящи са за всички видове строителни основи и предлагат неограничени възможности за архитектурно оформление. Баумит ИТИС осигуряват естествен, здравословен и енергоспестяващ начин на живот, и същевременно подобряват комфорта на обитаване на сградата!

вижте повече

Енергийна ефективност

Съвременните сгради трябва да съответстват на съществените изисквания за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение. Това е заложено в Закона за енергийна ефективност и в измененията на Закона за устройство на територията. По силата на тази нормативна база, всеки инвестиционен проект (изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда), трябва да включва мероприятия за енергийна ефективност.

вижте повече

Енергийна ефективност
Баумит - за управителите на етажна собственост

Баумит - за управителите на етажна собственост

Баумит България ЕООД, в качеството си на лидер на пазара на Топлоизолационни системи в България, се отличава със социална отговорност и ефективност в своята област. Ние сме носители на експертна компетентност в областта на цялостния технологично - строителен процес, отнасящ се до енергийно-ефективното топлоизолиране на фасадите.

вижте повече

Референции

Вижте санирани панелни блокове с Баумит интегрирана топлоизолационна система.

вижте повече

Референции