Баумит

Идеи с бъдеще

Фасади, фасади, фасади ... от Баумит

Изложбата на Баумит „Фасада на годината“ е организирана със съдeйствието на Столична община и има за цел да представи на обществеността едни от най-новите и висококачествени строителни обекти, построени с материали Баумит. Фокусираме Вашето внимание точно към фасадите, защото те, с тяхната цветност и структура, влияят ежедневно върху сетивата и самочувствието на отделния човек и допринасят, той да възприема населеното място като свое, да се идентифицира с него или обратно – да се чувства като чужденец в собствения си квартал.


От декември 1995 г. до ден днешен са изпълнени над 16 млн. м2 Баумит фасади в България. Затова още преди 15 години Баумит България учреди конкурса „Фасада на годината“. В него всяка година следа са оставили разнообразни по характера си обекти, прецизно построени с Баумит продукти - нови жилищни, обществени и промишлени сгради и еднофамилни къщи, термично санирани по различни проекти многофамилни и обществени сгради, както и реставрации на сгради – паметници на културата. Досега общо 695 фасади – едни от най-добрите архитектурни примери за ново или възстановително строителство, са били и участници в престижните конкурси на Баумит.


В настоящата изложба са представени всички обекти, участвали през 2016 година в конкурса, както и множество обекти от предишни конкурси, изпълнени с уникалната активнодишаща топлоизолационна система Баумит опън (от англ. „отворена“), която създава изключителен комфорт на обитаване.


От 2012 г. конкурсът "Фасада на годината" от локален за отделните държави на холдинга се превърна в международен с името Баумит "Life Challenge". Така наградените от българското жури сгради се класират за участие в международния форум през 2018 г.


И така, спирайки се пред всяко табло, всеки от посетителите на изложбата може да стане член на общественото жури. Ще преценява дали е постигнат стремежът на създателите на тези сгради за красота и хармония и как се вписват сградите в околното пространство. Ще отсъжда дали са вложени достатъчно фантазия и майсторски умения, дали архитектът е използвал докрай творческия си потенциал.


Всеки може да харесва или да не харесва, да се възхищава или да критикува. Всичко е позволено, освен равнодушието. Защото всяка фасада е емоция ...