Баумит

Идеи с бъдеще

Кандидат-архитекти се борят за награда и стипендии от Баумит

Вече за четвърта поредна година, на 08.06.2017 г. се проведе конкурс за студентски проект на тема „Зална сграда“ по дисциплина „Архитектурни конструкции“ към Унивеситета по архитектура строителство и геодезия в гр. София. Организатори на събитието са катедра „Технология на архитектурата“ и Баумит България ЕООД.

В журито участваха представители на катедра „Технология на архитектурата“ с ръководител доц. д-р арх. Елена Малджиева-Пенева, както и арх. Анна Цукева – архитектурен консултант и д-р инж. Красимир Делов – главен технолог на "Баумит България" ЕООД.


За предварителен подбор бяха подадени 52 проекта. От тях журито избра 15, които бяха  презентирани от студентите и оценени индивидуално от членовете на журито. След презентациите журито номинира шестима кандидат-архитекти, които ще имат възможността наесен да се борят за три двугодишни стипендии в размер на 1000 лв./г., предоставени от Баумит България ЕООД. Ето и притежателите на най-добрите проекти:


  1. булет Ая Тодорова – I-ва награда на катедра „Технология на архитектурата“

  2. булет Петя Микова – специална награда на Баумит България

  3. булет Диляна Стамчева – II-ра награда на катедра „Технология на архитектурата“

  4. булет Десислава Чушева – III-та награда на катедра „Технология на архитектурата“

  5. булет Ивелин Михалев

  6. булет Виктория Димитрова


Номинираните студенти ще трябва да се явят на интервю през месец ноември, 2017 г. за спечелване на Баумит стипендиите. За целта до края на месец октомври те трябва да представят във фирмата своята автобиография и служебна бележка от университета за постигнат успех от следването за първите три години от следването минимум много добър 4,50. Своите документи кандидат-стипендиантите трябва да изпратят на имейл адрес: office@baumit.bg.