Баумит

Идеи с бъдеще

система Опън

система Стар

система Про

система с минерална вата

фасадни решения

 • детайл при деформационна фуга в една равнина детайл при деформационна фуга в една равнина ИЗТЕГЛЯНЕ
 • декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и изрязване на ЕPS плоскости декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и изрязване на ЕPS плоскости ИЗТЕГЛЯНЕ
 • декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и лепене на 2 дебелини плоскости декоративен шлиц с готов профил с фабрична обмазка и лепене на 2 дебелини плоскости ИЗТЕГЛЯНЕ
 • декоративен шлиц с профил за ъгли с мрежа декоративен шлиц с профил за ъгли с мрежа ИЗТЕГЛЯНЕ
 • детайл лек камък върху топлоизолация детайл лек камък върху топлоизолация ИЗТЕГЛЯНЕ
 • детайл камени плочи върху топлоизолация детайл камени плочи върху топлоизолация ИЗТЕГЛЯНЕ
 • аксонометрия каменни плочи върху топлоизолация аксонометрия каменни плочи върху топлоизолация ИЗТЕГЛЯНЕ

пожарна безопасност

 • хоризонтални противопожарни ивици над прозорец при обръщане на топлоизолация хоризонтални противопожарни ивици над прозорец при обръщане на топлоизолация ИЗТЕГЛЯНЕ
 • хоризонтални противопожарни ивици над прозорец при монтирана дограма хоризонтални противопожарни ивици над прозорец при монтирана дограма ИЗТЕГЛЯНЕ
 • хоризонтален детайл на стена с противопожарни ивици хоризонтален детайл на стена с противопожарни ивици ИЗТЕГЛЯНЕ
 • хоризонтален детайл на стена с противопожарни ивици - външен ъгъл хоризонтален детайл на стена с противопожарни ивици - външен ъгъл ИЗТЕГЛЯНЕ