Баумит

Идеи с бъдеще

Баумит Термо

Баумит Термо Ви дава възможност да изберете подходящата за Вашата фасада Баумит топлоизолационна система, като съблюдавате изискванията за комфорт в помещението. С нея пресмятате дебелината на топлоизолационната плоча, количествата и опаковките на материалите и получавате стойността им по ценова листа.

Баумит Термо