Баумит

Идеи с бъдеще

Тринайсети конкурс за курсов проект с Баумит Топлоизолационна система в УАСГ

18.05.2017 г., УАСГ. За тринайсети път Баумит България, съвместно с катедра “Строителни материали и изолации”, проведе конкурс за изготвяне на курсов проект по топлоизолиране на сгради за студентите от трети курс по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”. С приветствие към присъстващите студенти, преподавателите от катедрата и представителите на фирма Баумит се обърна доц. д-р инж. Пламен Чобанов. Той подчерта значението на такива конкурси, които целят да съчетаят теорията и практиката и да повишат нивото на образование на студентите.


Комисията за оценка на курсовите проекти и тази година бе съставена от преподаватели от катедрата и главния технолог на Баумит България д-р инж. Красимир Делов.


Награди получиха 5 студентски работи. Четири от тях - на Владислав Димитров, Виолета Йосифова, Кристофър Михайлов и Марта Димова получиха грамоти и парична награда от 100лв. за добре овладени и приложени системни решения в областта на топлоизолирането. Михаела Льондова получи грамота и награда от 150 лв. за професионално усвоени и приложени решения с материали Баумит.


Носителите на награди получават възможност да кандидатстват в началото на следващата учебна година 2017/2018 за стипендианти на Баумит България. По традиция, след провеждане на интервюта Баумит България и през 2017/2018 г. ще отпусне 6 нови стипендии – 3 за студенти по специалност „Строителство на сгради и съоражения“ и 3 за студенти по специалност „Архитектура“. Спечелилите стипендия студенти ще я получават в четвърти и пети курс при условие, че успехът им е много добър.


След награждаването д-р инж. Красимир Делов презентира на студентите иновационни продукти и технологии на Баумит.Виолета Йосифова

Виолета Йосифова

Владислав Димитров

Владислав Димитров

Кристофър Михайлов

Кристофър Михайлов

Марта Димова

Марта Димова

Михаела Льондова

Михаела Льондова