Баумит

Идеи с бъдеще

Студенти разработваха рекламна кампания за Баумит опън

11. май 2017г., УАСГ . Студенти - стипендианти на Баумит България презентираха своите идеи за рекламна кампания на активно-дишащата топлоизолационна система Баумит опън.


Бъдещите архитекти и инженери бяха разделени на три групи и имаха един месец срок, в който да се запознаят в детайли с казуса и да направят своите презентации.


Младите хора демонстрираха ентусиазъм и истинско удоволствие от споделянето на креативните идеи. Неслучайно това са и едни от най-добрите студенти от четвърти и пети курс на УАСГ.


Журито, съставено от инж. д-р Красимир Делов - главен технолог и инж. Надя Начева- маркетинг директор на Баумит България, оживено дискутираше представените идеи.


Като най-задълбочена бе отличена презентацията на Йоана, Цветелина, Мартин и Веско, които подробно бяха разработили своите идеи за популяризирането на Баумит опън в интернет-пространството.


Интересна беше и идеята за телевизионна реклама "Еднакви, но не съвсем" на групата на Васко, Симеон, Елица и Виана. А Гергана, Моника, Даниел и Мирослав бяха разработили оригинална презентация и брошура за целевите групи на Баумит опън.